قیمت حدودی سیم کارت خود را بدانید

مخصوص سیم کارت های 0912

شماره سیم کارت خود را وارد کنید

برای اطلاع از قیمت دقیق و فروش سیم کارت با کارشناسان ما تماس بگیرید

مقالات

Pages

  • شناخت نوع رند سيم كارت باعث ميشوداطلاع دقيق تري نسبت قيمت و ارزش سيم كارت پيدا كنيم به همين منظور در اين رشته از مقالات انواع رند را به تفضيل براي شما توضيح خواهيم داد. وقتي از نوع رند صحبت ميكنيم معمولاً به روابط ٤شماره پشت هم توجه ميكنيم و با توجه به آن رند يا معمولي بودن شماره مشخص مي شود

  • هشتمین كد خطوط دائمي همراه با پيش شماره ٩١٢ كد۸ مي باشد بعد از كد١،٢،٣،٤،٥،۶،۷يكي از ارزنده ترين خطوط ٩١٢ خطوط با كد۸ مي باشند. به طور كلي هر چقدر كد خط پايين تر باشد باعث افزايش ارزش قيمت خط ميشود.

  • هفتمین كد خطوط دائمي همراه با پيش شماره ٩١٢ كد۷ مي باشدبه همين علت بعد از كد١،٢،٣،٤،٥،۶يكي از ارزنده ترين خطوط ٩١٢ خطوط با كد۷ مي باشند. به طور كلي هر چقدر كد خط پايين تر باشد باعث افزايش ارزش قيمت خط ميشود.

  • چهارمين كد خطوط دائمي همراه با پيش شماره ٩١٢ كد ٤ مي باشدبه همين علت بعد از كد١،٢،٣يكي از ارزنده ترين خطوط ٩١٢ خطوط با كد٤ مي باشند. به طور كلي هر چقدر كد خط پايين تر باشد باعث افزايش ارزش قيمت خط ميشود.

  • سومين كد خطوط دائمي همراه با پيش شماره ٩١٢ كد سه مي باشد. به همين علت يكي از ارزنده ترين خطوط ٩١٢ خطوط با كد۳ مي باشند. به طور كلي هر چقدر كد خط پايين تر باشد باعث افزايش ارزش قيمت خط ميشود.

  • ششمين كد خطوط دائمي همراه با پيش شماره ٩١٢ كد٦ مي باشد. به همين علت بعد از كد١،٢،٣،٤،٥يكي از ارزنده ترين خطوط ٩١٢ خطوط با كد٦ مي باشند. به طور كلي هر چقدر كد خط پايين تر باشد باعث افزايش ارزش قيمت خط مي شود.

  • پنجمين كد خطوط دائمي همراه با پيش شماره ٩١٢ كد ٥ مي باشد. به همين علت بعد از كد ١،٢،٣،٤يكي از ارزنده ترين خطوط ٩١٢ خطوط با كد٥ مي باشند. به طور كلي هر چقدر كد خط پايين تر باشد باعث افزايش ارزش قيمت خط مي شود.

  • دومين كد خطوط دائمي همراه اول با پيش شماره ٩١٢ كد ٢ مي باشد. به همين علت يكي از ارزنده ترين خطوط ٩١٢ خطوط با كد٢ مي باشند. به طور كلي هر چقدر كد خط پايين تر باشد باعث افزايش ارزش قيمت خط مي شود.

  • به طور کلی در هر کالایی که روند تولید آن متوقف می شود دارای ارزش افزوده شده و به مرور زمان بر ارزش آن افزوده می شود. مخصوصا اگر کالای مورد نظر از نظر ماهیت دچار فساد یا خرابی نشود گذر زمان تاثیر زیادی در افزایش ارزش آن خواهد داشت.

  • به طور کلی قیمت هر کالایی با عرضه و تقاضا تعیین می شود. هرگاه عرضه بیش از تقاضای بازار باشد قیمت ها کاهشی و هرگاه تقاضا بیشتر باشد قیمت ها افزایشی خواهد بود. حال به طور خاص قیمت سیم کارت های متفاوت را مورد بررسی قرار می دهیم.

Pages