فروش اقساطی سیم کارت همراه اول 0912

فروش اقساطی سیم کارت همراه اول 0912

برای خرید سیمکارت به صورت قسطی باید به نکات زیر توجه داشت:

  • برای خرید قسطی سیم کارت قرار داد اجاره به شرط تملیک در دو نسخه منعقد می شود که در پایان اقساط طبق قرار داد خط به نام خریدار می شود
  • فقط خطوط کد 1 تا 8 قابل اقساط می باشند و کد 0 و 9 به هیچ وجه قابل اقساط نمی باشند
  • حداقل پیش پرداخت برای کدهای 2 تا 8 یک سوم مبلغ سیم کارت می باشد و کمتر از یک سوم برای پیش پرداخت به هیچ وجه قابل اقساط نیست
  • برای کد 1 حداقل پیش پرداخت نصف مبلغ سیم کارت می باشد
  • برای خرید اقساطی سیم کارت نیازی به چک یا سفته نیست
مبلغ سیم کارت: قیمت به تومان
مبلغ پیش پرداخت: قیمت به تومان
تعداد اقساط:
لطفا هر سه فیلد بالا را پر کنید.