فروش اقساطی سیمکارت 0912

برای خرید سیمکارت به صورت قسطی باید به نکات زیر توجه داشت:

  • قیمت کل سیمکارت حداقل دو میلیون تومان باشد.
  • حداقل مبلغ پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل باشد.
مبلغ سیم کارت: تومان
مبلغ پیش پرداخت: تومان
تعداد اقساط:
لطفا هر سه فیلد بالا را پر کنید.